Dobierz pompę ciepła

1. Obliczenia strat budynku
Instrukcja doboru pompy ciepła

Zapotrzebowanie na moc cieplną z ekspertyzy / OZC

Projektowa temperatura zewnętrzna:
Projektowa temperatura wewnętrzna:
Powierzchnia grzewcza budynku [m2]:

Strefa i temperatury projektowe

Strefy - Polska
Strefa (wg mapki):
Projektowa temperatura
zewnętrzna
Temperatura wewnętrzna:
Projektowa temperatura
wewnętrzna

Rodzaj budownictwa i stopień izolacji

Rodzaj budownictwa:
Współczynnik zapotrzebowania na moc cieplną budynku:
Zakres strat ciepła

Budynek

Czy istnieje rekuperacja?
-
Dodatkowe straty ciepła
Jaka jest powierzchnia budynku?
Powierzchnia budynku

Całkowite zużycie wody

Ilość osób
Zapotrzebowanie wody na jedną osobę
Standardowo 30-60 l/osobę
Całkowite zużycie wody

Zapotrzebowanie ciepła CWU

Początkowa temperatura wody
Standardowe temperatury:
10°C - zimą
15°C - latem
Niezbędna temperatura wody CWU końcowa

Typ pompy ciepła

Jaki tryb pracy jest przewidywany?

Do jakiej temperatury pompa pokrywa straty budynku?
Zalecana temperatura od -5 °C do -10 °C
Czy będzie zastosowana grzałka elektryczna?
Jaka jest moc grzałki elektrycznej?
Moc grzałki elektrycznej w standardzie.
Split 6kW - moc grzałki 3kW
Split 8, 10,12, 14, 16 kW - moc grzałki 6kW

Typ ogrzewania

Jaka będzie temperatura zasilania?
Sugerowana temperatura zasilania:
Należy wybrać najwyższą temperaturę

Zapotrzebowanie na moc

Temperatura zewnętrzna
Zapotrzebowanie na moc CWU

Praca w trybie monowalentnym

Temperatura zewnętrzna
Zapotrzebowanie na moc CWU

Praca w trybie biwalentnym

Temperatura zewnętrzna do jakiej pompa ciepła pokrywa straty ciepła budynku
Zapotrzebowanie na moc CWU

2. Dobór pompy ciepła

Warunki doborowe

Temperatura zasilania
Doborowa temperatura zewnętrzna
Typ pompy ciepła
Zapotrzebowanie na moc CWU

Sugerowane pompy ciepła

Tolerancja mocy
Wybierz jedną pompę ciepła
Brak sugerowanych pomp dla wybranych parametrów. Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Zapotrzebowanie na moc

Temperatura zewnętrzna
Zapotrzebowanie na moc CWU

Praca w trybie monowalentnym

Temperatura zewnętrzna
Zapotrzebowanie na moc CWU

Praca w trybie biwalentnym

Temperatura zewnętrzna do jakiej pompa ciepła pokrywa straty ciepła budynku
Zapotrzebowanie na moc CWU

Dodatkowe grzałki elektryczne

Temperatura zewnętrzna
Moc grzałki elektrycznej
Moc pompy ciepła z grzałką elektryczną
Potrzebna większa moc grzałki!