Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies została zaktualizowana dnia 09 maja 2022 r. i stanowi kontynuację Polityki Prywatności obowiązującej w firmie  Erkul Bartosz Krajewski od dnia 20 maja 2018 roku, tj. od dnia wejścia w życie przepisów USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) regulującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sposób realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej WWW.COOPERHUNTER.PL takimi danymi mogą̨ być́ adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz informacje pozyskane w ramach Plików Cookies (opisanych w pkt 15 i n.); w przypadku organizowanych przez  Erkul Sp. z o.o. konkursów: imię̨ i nazwisko (lub samo imię̨ w powiązaniu z innymi danymi) oraz dane kontaktowe, w przypadku korzystania ze Strefy Instalatora także adres zamieszkania lub korespondencyjny oraz informacje pozyskiwane w ramach Plików Cookies. W przypadku realizowanych szkoleń lub postępowań rekrutacyjnych także dalsze dane osobowe umożliwiające odpowiednio przeprowadzenie szkoleń i nadanie certyfikatów lub też zawarcie i wykonywanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania na zasadach obowiązujących w  Erkul Sp. z o.o. w sposób bezpieczny (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującymi w  Erkul Sp. z o.o.) i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, akceptacja regulaminu konkursu, zawarta umowa).

Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „Administrator”), który przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu RODO jest:

 

Erkul Sp. z o.o.

ul. Berylowa 7

82-310 Gronowo Górne 

NIP:  578-31-55-329

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

pocztę elektroniczną, na adres e-mail: biuro@erkul.pl;

nadanie przesyłki pisemnej na adres:  ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne 

telefonicznie pod numerem: +48 601 987 602.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;

Dane osobowe kontrahentów i klientów firmy Erkul Sp. z o.o. są̨ przetwarzane w celu świadczenia usług:

szkoleniowych, drogą elektroniczną, w szczególności przekazywania informacji handlowych (newsletter), utrzymania konta klienta na stronie internetowej oraz aplikacji, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym  uiszczania zapłaty, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o  zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym; nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo wyrażona przez kontrahenta lub klienta firmy  Erkul Sp. z o.o.  dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub tez konieczność podjęcia działań na żądanie danej osoby, w tym wyrażenie zgody/akceptacja regulaminów konkursu lub zawarcie umowy, w tym w drodze elektronicznej i poprzez stronę internetową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych, dostosowanie świadczonych usług do potrzeb Klientów firmy  Erkul Sp. z o.o. monitorowanie jakości obsługi, dopasowanie oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe Klientów firmy  Erkul Sp. z o.o. będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, jednakże przez okres nie dłuższy niż 3 lata, o ile nie zastrzeżono inaczej w treści umowy, regulaminu lub oświadczenia stanowiącego podstawę przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na pytanie (ust. 7 ppkt 5) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do nawiązania tego kontaktu i udzielenia odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, także w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest prawidłowe;

Administrator spełnia obowiązki informacyjne, w tym poprzez wskazanie, że kontrahent lub klient firmy  Erkul Sp. z o.o., nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych lub statystycznych) lub z zobowiązań umownych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości świadczenia usług na rzecz kontrahenta lub klienta firmy  Erkul Sp. z o.o. 

Administrator wskazuje ponadto, że dane osobowe na podstawie pisemnej zgody kontrahenta lub klienta mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Klientom firmy  Erkul Sp. z o.o. rabatów sprzedażowych.

W ramach strony internetowej сooperhunter.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta, za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce internetowej Klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w tym także wprowadzić automatyczne blokowanie Plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej używanej przez Klienta. Jednocześnie Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.