Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu Internetowego www.cooperhunter.pl

Informujemy, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy.

Administratorem Serwisu Internetowego www.cooperhunter.pl jest firma  Erkul  Sp. z o.o., ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@erkul.pl

 

§1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator Erkul  Sp. z o.o., ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne, NIP 578-31-55-329

Serwis Internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem www.cooperhunter.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu internetowego.

Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne umożliwiające korzystanie i przeglądanie Serwisu internetowego.

 

§2

Dane osobowe

 

W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail lub formularz kontaktowy podane przez Użytkownika dane (adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, miasto, numer telefonu, adres email) są przez Administratora zapisywane, aby możliwe było udzielenie informacji na zapytanie. Uzyskane w ten sposób dane są przez Administratora usuwane, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub nie istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania. Dane możemy zachować również w celu obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia takich roszczeń.

 

 

Dane przekazane Administratorowi 

- przez e-mail, formularz kontaktowy mogą być przetwarzane w celu złożenia oferty handlowej / marketingowej związanej z działalnością Administratora,

-  przez formularz Strefa Instalatora  będą przetwarzane w celu zamieszczenia danych firmy  na stronie www.cooperhunter.pl

- przez e-mail lub inną firmę, mogą być przetwarzane w celu przeprowadzeniu konkursu, loterii lub innych form akcji promocyjnych firmy.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w w/w celach.

 

§3

Logi serwera

 

Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.

System informatyczny, z którego korzysta Serwis Internetowy automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem Internetowym. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, adresu wejścia na Serwis Internetowy i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji i zapewnienia jak największej wygody korzystania z Serwisu internetowego.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu Internetowego i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią one jedynie materiał do analizy statystycznej oraz korygowania błędów systemowych.

 

§4

Pliki cookies

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacja, jak to zrobić, znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu internetowego nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Administrator informuje, że po zakończeniu odwiedzin w Serwisie Internetowym pliki cookies zapisane przez Administratora mogą być przez Użytkownika usunięte. Użytkownik może to zrobić, korzystając z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach przeglądarki internetowej. Informacja, jak to zrobić, znajduje się plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

§5

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Serwisu

 

Administrator starannie weryfikuje zamieszczane w Serwisie Internetowym linki do innych stron internetowych, jednakże nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym.

 

§6

Udostępnianie Twoich danych osobowych

 

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Użytkownika będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

§7

Zmiana polityki prywatności

 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu Internetowego.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

Regulamin obowiązuje od dnia 12.09.2022 r.

Popup image